Firma Paga-Unibud s. c. działa na rynku usług budowlanych, jako specjalistyczne przedsiębiorstwo, świadczące usługi w zakresie instalacyjno-sanitarnym. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów zarówno komunalnych, jak i przemysłowych. Świadczymy usługi z zakresu utrzymania ruchu oraz bieżących remontów dla zakładów PCC Energetyka Blachownia sp. z o. o., PCC Synteza S.A., Grupa Azoty ZAK S.A., Grupa Borsodchem Petrochemia Blachownia S.A.. Ponad powyższe realizujemy dla w/w kontrahentów nowe inwestycje. W ostatnim czasie realizowaliśmy również inwestycje dla Grupy Magna S.A., Skotan S.A., Energopol Trade Opole sp. z o. o., a także wielu innych przedsiębiorstw.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem budowlanym oraz doświadczoną kadrą projektową i wykonawczą. W zakres naszej działalności wchodzi projektowanie, doradztwo oraz realizacja instalacji wodnokanalizacyjnych, systemów ogrzewania, także promiennikami, instalacji cieplnych, instalacji gazów oraz innych mediów. Inwestycje wykonujemy w różnych technologiach, także w czynnych obiektach przemysłowych.

W ramach naszej działalności zrealizowaliśmy między innymi następujące robot budowlane:

– Wykonanie instalacji odprowadzania ścieków przemysłowych dla NTP S.A.
– Wykonanie rurociągu wody sanitarnej dla Petrochemia Blachownia S.A.
– Remont Instalacji c.o. dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu.
– Wykonanie rurociągu azotu sprężonego dla Zakładu Energetyki Blachownia Sp. z o. o.
– Roboty instalacyjne w zakresie wymiany i remontu sieci wody przemysłowej i sanitarnej Ø50 – Ø800. wraz z robotami ziemnymi dla Zakładu Energetyki Blachownia Sp. z o. o.
– Wykonanie sieci ciepłociągowej oraz wodociągowej dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.
– Wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacjami dla Wspólnoty Mieszkaniowej Reymonta 8-10-12
– Kompleksowe prace instalacyjne w ramach inwestycji „Instalacja wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych” (SKOTAN) dla Energopol Trade Opole Sp. z o. o.
– Wykonanie kompleksowych robót związanych z przebudową sieci gazu koksowniczego średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) i budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia DN 50 stal dla PCC Energetyka Blachownia Sp. z o. o.
– Wymiana kanalizacji deszczowej Ø 600 pod ławami kablowymi  w polu I/K-2/3 pomiędzy studniami i I-1/29 a I 2/6 dla Grupą Azoty ZAK S.A.
Wykonanie przyłączy oraz instalacji c.o., wod-kan, gazowej w ramach budowy kliniki chirurgii „Klinika Nova” przy ul. Kłosowej w Kędzierzynie Koźlu.

Wszystkie powierzone nam zadania realizujemy z najwyższą starannością.