W naszej ofercie posiadamy możliwość najmu:

— koparek kołowych,

— koparko-ładowarek kołowych,

— minikoparki gąsienicowej,

— zgrzewarek doczołowych do rur z tworzyw sztucznych w średnicach do 500mm,

— zgrzewarek elektrooporowych do rur z tworzyw sztucznych w średnicach do 315mm,

— wiertnic diamentowych z możliwością wiercenia w różnych typach podłoża w średnicach do 630mm,

— młoty wyburzeniowe hydrauliczny oraz elektryczne.

Dodatkowo w swojej ofercie posiadamy możliwość wykonania odwodnienia metodami:

— powierzchniową, za pomocą pomp ssawnych,

— igłofiltrową,

— drenażu poziomego.